Bansko Transferts

Bansko Transferts Voiture (1-3 peuple) Van (4-5 peuple) Van (6-8 peuple) autocar (9-12 peuple) autocar (13-15 peuple) autocar (16-17 peuple) Grand autocar (18-49 peuple)
Sofia airport - Bansko transfert 113 € 139 € 139 € 329 € 329 € 329 € 597 €
Plovdiv airport - Bansko transfert 107 € 148 € 148 € 255 € 255 € 255 € 448 €
Bansko - Thessaloniki Airport transfert 150 € 150 € 150 € demander demander demander demander
Bansko - Bansko Ski Zone (Banderishka Polyana) transfert 30 € 30 € 45 € 65 € 80 € 90 € demander
Borovets - Bansko transfert 259 € 322 € 322 € 488 € 488 € 638 € demander
Pamporovo - Bansko transfert 270 € 365 € 365 € 450 € 450 € demander demander
Kulata (Promahon) - Bansko transfert 210 € 310 € 310 € 385 € 385 € 490 € demander
Kalotina - Bansko transfert 190 € 290 € 290 € 365 € 365 € 470 € demander
Svilengrad - Bansko transfert 215 € 295 € 295 € 370 € 370 € 470 € demander
Gueshevo - Bansko transfert 180 € 280 € 280 € 355 € 355 € 460 € demander
Ilinden - Bansko transfert 200 € 300 € 300 € 375 € 375 € 480 € demander

 

Remarques Transferts: